Ασκήσεις FLE

Γαλλική Γραμματική

Το διαδικτυακό περιοδικό Bonjour de France σας προτείνει ιστοσελίδες εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων γραμματικών εννοιών, ασκήσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επίπεδο, online και με δωρεάν πρόσβαση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναλάβετε γραμματικά φαινόμενα που έχετε ήδη διδαχθεί, να αξιολογείτε τις γνώσεις σας και να ελέγχετε συνεχώς την πρόοδό σας. Είστε έτοιμοι; Στα πληκτρολόγια σας!

Επιλέξτε το επίπεδό σας :

Οι πιο πρόσφατες ασκήσεις Γαλλική Γραμματική

N° 26 - 897 Γαλλική Γραμματική / Αρχάριοι level 12 Feb 2014

» Les parties du corps et articles contractés: au,…

Si vous faites ces exercices, votre médecin n'aura plus de mal à vous comprendre et votre prof de français n'aura plus mal aux oreilles...

Ξεκινώ

N° 26 - 910 Γαλλική Γραμματική / Αρχάριοι level 23 Feb 2014

» Le présent des verbes en -er

Vite à vos claviers pour découvrir les verbes de la musique !

Ξεκινώ
N° 26 - 911 Γαλλική Γραμματική / Προχωρημένοι level 24 Feb 2014

» Les articles définis, indéfinis, contractés et…

Vicky Louri-Limniati, est l'auteur de livres très utiles qui couvrent toute la matière des certifications proposées par l'Université de la Sorbonne...…

Ξεκινώ
N° 26 - 912 Γαλλική Γραμματική / Προχωρημένοι level 24 Feb 2014

» La formation du féminin des noms et des adjectifs…

Exercices de grammaire issus du livre Sorbonne B1. Proposés par Vicky Louri-Limniati.

Ξεκινώ
N° 26 - 913 Γαλλική Γραμματική / Προχωρημένοι level 25 Feb 2014

» La formation du pluriel des noms et des adjectifs

Le pluriel des noms communs et des adjectifs se forme en ajoutant un ‐s au singulier... mais il y a toujours des exceptions !

Ξεκινώ

N° 26 - 914 Γαλλική Γραμματική / Προχωρημένοι level 25 Feb 2014

» L'accord des adjectifs

Les adjectifs s’accordent en genre et nombre avec le nom qu’ils qualifient.

Ξεκινώ
N° 26 - 919 Γαλλική Γραμματική / Προχωρημένοι level 26 Feb 2014

» Le degré des adjectifs : le comparatif et superlatif

Exercices de grammaire issus du livre : Sorbonne B1. Exercices pour se préparer aux certifications proposées par l'Université de la Sorbonne.

Ξεκινώ

Laissez votre commentaire web 2.0

Chargement en cours de Google+ Commentaires...


Επιλέγξτε τη σχολή γαλλικών AZURLINGUA

Όποια κι αν είναι η ηλικία σας, η περίοδος που έχετε επιλέξει και ο χρόνος που διαθέτετε, έχουμε ένα πρόγραμμα μαθημάτων Γαλλικών που αντιστοιχεί στο επίπεδό σας.

Cliquez ici »