Ασκήσεις FLE

Γαλλική Γραμματική

Το διαδικτυακό περιοδικό Bonjour de France σας προτείνει ιστοσελίδες εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων γραμματικών εννοιών, ασκήσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επίπεδο, online και με δωρεάν πρόσβαση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναλάβετε γραμματικά φαινόμενα που έχετε ήδη διδαχθεί, να αξιολογείτε τις γνώσεις σας και να ελέγχετε συνεχώς την πρόοδό σας. Είστε έτοιμοι; Στα πληκτρολόγια σας!

Επιλέξτε το επίπεδό σας :

Οι πιο πρόσφατες ασκήσεις Γαλλική Γραμματική

N° 32 - 1297 Γαλλική Γραμματική / Débutant level 17 Apr 2015

» Les prépositions de lieu

Connaissez-vous les prépositions de lieu ? Testez-vous sur Bonjour de France avec un peintre et une chambre !

Ξεκινώ

N° 32 - 1309 Γαλλική Γραμματική / Expert level 28 Apr 2015

» Des nouveaux accords particuliers du participe passé

Vous connaissez déjà les règles de l'accord du participe passé ; vous en connaissez aussi certaines exceptions ; découvrez encore de nouveaux cas…

Ξεκινώ
N° 32 - 1317 Γαλλική Γραμματική / Intermédiaire level 05 May 2015

» Identifier l'impératif

À partir d'un dialogue (à travers le whatsapp) l'étudiant devra reconnaître le mode impératif à la forme négative/affirmative. Il va acquérir…

Ξεκινώ
N° 32 - 1319 Γαλλική Γραμματική / Avancé level 06 May 2015

» Le "FAIRE" causatif

Découvrez un usage particulier du verbe "faire". Vous êtes à l'origine de l'action mais ce n'est pas vous qui faites l'action. Comment le dire? Utilisez…

Ξεκινώ
N° 32 - 1329 Γαλλική Γραμματική / Débutant level 26 May 2015

» Conjugaison de verbes irréguliers au présent de…

La conjugaison des verbes irréguliers est assez intéressante. On va voir ! Les verbes : être, savoir, connaître, faire, dire, comprendre, vouloir,…

Ξεκινώ

N° 32 - 1379 Γαλλική Γραμματική / Autonome level 15 Jun 2015

» Emploi du conditionnel (valeurs modales)

“Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif, et son futur est toujours conditionnel.”…

Ξεκινώ
N° 32 - 1380 Γαλλική Γραμματική / Intermédiaire level 15 Jun 2015

» Emploi du conditionnel (valeurs modales), niveau A2

Exercice de grammaire, niveau A2. Les formes et valeurs du conditionnel. Lisez la leçon et ensuite entraînez-vous !!!

Ξεκινώ

Laissez votre commentaire web 2.0

Chargement en cours de Google+ Commentaires...


Επιλέγξτε τη σχολή γαλλικών AZURLINGUA

Όποια κι αν είναι η ηλικία σας, η περίοδος που έχετε επιλέξει και ο χρόνος που διαθέτετε, έχουμε ένα πρόγραμμα μαθημάτων Γαλλικών που αντιστοιχεί στο επίπεδό σας.

Cliquez ici »