Ασκήσεις FLE

Γαλλική Γραμματική

Το διαδικτυακό περιοδικό Bonjour de France σας προτείνει ιστοσελίδες εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων γραμματικών εννοιών, ασκήσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επίπεδο, online και με δωρεάν πρόσβαση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναλάβετε γραμματικά φαινόμενα που έχετε ήδη διδαχθεί, να αξιολογείτε τις γνώσεις σας και να ελέγχετε συνεχώς την πρόοδό σας. Είστε έτοιμοι; Στα πληκτρολόγια σας!

Επιλέξτε το επίπεδό σας :

Choisissez votre niveau de français

Οι πιο πρόσφατες ασκήσεις Γαλλική Γραμματική


N° 33 - 1330 Γαλλική Γραμματική / Intermédiaire level 28 May 2015

» Le futur simple des verbes réguliers et irréguliers…

Le futur simple, c'est si simple ! Vous n'avez qu'à lire notre leçon et à faire les exercices qui suivent pour vous en rendre compte.

Ξεκινώ
N° 33 - 1383 Γαλλική Γραμματική / Expert level 18 Jun 2015

» Les temps du récit (texte littéraire)

Le passé simple, l'imparfait, le plus-que-parfait... Comment et pourquoi emploie-t-on ces temps ?

Ξεκινώ
N° 33 - 1385 Γαλλική Γραμματική / Autonome level 20 Jun 2015

» Qu'est-ce que...? Qu'est-ce qui...? Qui est-ce qui...?…

Poser des questions, ce n'est pas toujours facile... Qui est-ce qui osera faire cet exercice ? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire ?

Ξεκινώ

N° 33 - 1407 Γαλλική Γραμματική / Intermédiaire level 26 Oct 2015

» Parler de bonnes habitudes alimentaires (articles…

Savez-vous manger sain et équilibré ? Bonjour de France a quelques conseils à vous donner dans ce domaine ...

Ξεκινώ
N° 32 - 1297 Γαλλική Γραμματική / Débutant level 17 Apr 2015

» Les prépositions de lieu

Connaissez-vous les prépositions de lieu ? Testez-vous sur Bonjour de France avec un peintre et une chambre !

Ξεκινώ
N° 32 - 1309 Γαλλική Γραμματική / Expert level 28 Apr 2015

» Des nouveaux accords particuliers du participe passé

Vous connaissez déjà les règles de l'accord du participe passé ; vous en connaissez aussi certaines exceptions ; découvrez encore de nouveaux cas…

Ξεκινώ
N° 32 - 1317 Γαλλική Γραμματική / Intermédiaire level 05 May 2015

» Identifier l'impératif

À partir d'un dialogue (à travers le whatsapp) l'étudiant devra reconnaître le mode impératif à la forme négative/affirmative. Il va acquérir…

Ξεκινώ

Laissez votre commentaire web 2.0

Chargement en cours de Google+ Commentaires...


Επιλέγξτε τη σχολή γαλλικών AZURLINGUA

Όποια κι αν είναι η ηλικία σας, η περίοδος που έχετε επιλέξει και ο χρόνος που διαθέτετε, έχουμε ένα πρόγραμμα μαθημάτων Γαλλικών που αντιστοιχεί στο επίπεδό σας.

Cliquez ici »