Ασκήσεις FLE

Γαλλική Γραμματική

Το διαδικτυακό περιοδικό Bonjour de France σας προτείνει ιστοσελίδες εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων γραμματικών εννοιών, ασκήσεις προσαρμοσμένες στο δικό σας επίπεδο, online και με δωρεάν πρόσβαση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναλάβετε γραμματικά φαινόμενα που έχετε ήδη διδαχθεί, να αξιολογείτε τις γνώσεις σας και να ελέγχετε συνεχώς την πρόοδό σας. Είστε έτοιμοι; Στα πληκτρολόγια σας!

Επιλέξτε το επίπεδό σας :

Οι πιο πρόσφατες ασκήσεις Γαλλική Γραμματική

N° 31 - 1231 Γαλλική Γραμματική / Intermédiaire level 10 Jan 2015

» Exprimer l'interdiction et l'obligation en français

Une balade dans un parc national... Les panneaux des parcs nationaux peuvent nous aider à pratiquer les expressions d'interdiction et d'obligation.

Ξεκινώ

N° 31 - 1266 Γαλλική Γραμματική / Intermédiaire level 10 Feb 2015

» Pronoms personnels COD ou COI ? Rappels utiles !!

À quoi ça sert de faire des phrases compliquées ? Vous voulez savoir comment on peut employer les pronoms COD et les COI dans les phrases ? Avec cette…

Ξεκινώ
N° 31 - 1274 Γαλλική Γραμματική / Expert level 25 Feb 2015

» Analyse des propositions subordonnées

Comment reconnaître les propositions subordonnées? Comment les identifier? On vous invite à un rappel synthétique des points grammaticaux et des notions…

Ξεκινώ
N° 30 - 1188 Γαλλική Γραμματική / Autonome level 26 Sep 2014

» La cause et la conséquence

Connaissez-vous les conjonctions qui expriment la cause et la conséquence ? Vite à vos claviers !

Ξεκινώ
N° 30 - 1196 Γαλλική Γραμματική / Avancé level 11 Oct 2014

» Reformuler une phrase - rien de plus simple !

Vous trouvez ennuyeux de répéter toujours les mêmes mots comme un perroquet ? Utilisez bien votre bagage linguistique pour interpréter à votre manière.…

Ξεκινώ

N° 30 - 1201 Γαλλική Γραμματική / Avancé level 15 Oct 2014

» Expression de l’hypothèse et de la condition

Si j’allais à Paris, j’irais tous les jours voir un spectacle... Phrases avec "si", conjonctions, locutions et prépositions, etc. Faire des hypothèse…

Ξεκινώ
N° 30 - 1207 Γαλλική Γραμματική / Débutant level 25 Oct 2014

» Les nombres cardinaux

N'ayez pas peur des nombres ! La théorie est toujours compliquée mais l'emploi est facile !

Ξεκινώ

Laissez votre commentaire web 2.0

Chargement en cours de Google+ Commentaires...


Επιλέγξτε τη σχολή γαλλικών AZURLINGUA

Όποια κι αν είναι η ηλικία σας, η περίοδος που έχετε επιλέξει και ο χρόνος που διαθέτετε, έχουμε ένα πρόγραμμα μαθημάτων Γαλλικών που αντιστοιχεί στο επίπεδό σας.

Cliquez ici »